УСЛУГИ

Оглед

Винаги на място, заедно с възложителя, с цел да разберем очакванията и критериите към бъдешите системи така, че да дадем най-доброто решение за реализация, което да е полезно и ще се ползва в максимално дългосрочен план.

Проектиране

Тази стъпка в процеса на подготовка и реализация е задължителна при по-големи обекти, и особено за обектите в индустрията. Екипът ни от проектанти изготвя проектите за всяко индивидуално решение и система за сигурност.

Конфигуриране на бюджетни, стандартни, висок клас решения

Предлагаме най-гъвкавият микс от системи и решения за всеки тип бизнес. Миксът от различни по клас решения е нашето предизвикателство, и ние винаги препоръчваме най-удачния вариант, според бюджета и обекта.

Логистика

Разполагаме с 3 складови бази в България. Ежедневно приемаме и доставяме чрез нашите екипи или по куриер. Максималният срок за доставка от чужбина на специфична техника и продукти, е сведен в рамките на 2 седмици.
Монтаж и настройка

Монтажът на всяка една система валидираме вътрешно и заедно с клиента на всеки етап от изпълнението. Екипите на JD Vision работят професионално, подредено и експертно. Настройките на всяка една система се извършват, след като хардуера и трасетата се проверят предварително от наши старши експерти и ръководителя на всеки отделен проект.

Поддръжка

След завършване на проекта ние гарантираме непрекъснатото и качествено функциониране на системата. Осигуряваме техническата и гаранционна поддръжка на вече инсталираните системи. Предоставяме безвъзмездно заместващи устройства, при инцидентен ремонт на хардуер. Плановете за периодично и абонаментно обслужване се определят за всеки един конкретен обект индивидуално.

Интеграция

Интеграциите между системите за сигурност, безопасност, комфорт и автоматизация реализираме на финалната фаза на проекта, като всяка функция се демонстрира и издава заедно с всички елементи и компоненти и задължително с протокол към договора за доставка.

Реакция

При спешни случаи, реагираме и ви информираме за статуса на ремонта в реално време, както и на всеки етап на развитие по работата на възстановяване на всяка една система. С годините станахме известни с честният си и етичен подход, колегиална комуникация и разбиране.

Обучение

Преди финалната фаза по предаването на вече завършения обект, обучаваме на лесен и достъпен език определените от възложителя служители за бъдещата работа със софтуерните продукти.

Сервиз

Гаранцията, поддръжката и сервиза на нашите сиситеми е 2 години. При индивидуални оферти са възможни и удължени срокове на гаранция чрез допълнителна застраховка.

Дистанционен видеомониторинг и бекъп

В последните години тези две услуги се търсят все повече и много наши клиенти ни възлагат изпълнението на задачата по видеомониторинг на обекти 24/7, както и бекъп на видеонаблюдение с цел резервно копие на записи от стратегически или рискови обекти. Услугите се представят след индивидуални консултации и инженеринг.