Търговски обекти

Магазини Sport Depot
Пазари Юг гр. София - Броене на хора
Mr.Bricolage гр. София - Броене на хора
Магазин LIdl - СКС
Mr.Bricolage гр. София - Броене на хора
Фитнес център Джия 360 гр. София - Контрол на достъп