Училища и обществени обекти

Спа Комплекс Белчин - Контрол на достъп
Хотел Плаза гр. Варна - Контрол на достъп
Училище гр. Пирдоп - Видеонаблюдение
ЦДГ гр. Пирдоп - Видеонаблюдение
Хотел гр. Пирдоп - Видеонаблюдение
НСУ гр. София - Контрол на достъп
Винарска изба Карабунар - Видеонаблюдение
Училище - Контрол на достъп
ЦДГ гр. Пирдоп - Видеонаблюдение
Община Борино - Видеонаблюдение
М.Търново музей - Видеонаблюдение
ГКПП Капитан Андреево - Контрол на достъп
Училище гр. Пирдоп - Видеонаблюдение
Стадион гр. Лом - Видеонаблюдение